Mats som er hjelpetrener, graderte i Tønsberg Karateklubb i dag. Inne i en gymsalen på ringshaug skole med minst 30 grader. Vi er veldig stolte av ham!

Sensei Frank Bruun og Mats Fjeld Saga
Videregående gradering i Tønsberg Karateklubb
Categories: NTKFNyheter