Karate kan oversettes med «tom hånd» eller «kinesisk hånd». På Okinawa var det fra gammelt av utviklet et kampsystem som ble kalt tode (eller tote – kinesisk hånd). På grunn av hyppig kontakt med det kinesiske fastlandet ble denne stilarten påvirket av sør-kinesiske kampsystemer, som ble kalt chuan fa (kungfu). Det førte til utviklingen av en ny stilart på Okinawa, som ble kalt te. Siden våpen var forbudt for bøndene på Okinawa, bestod dette systemet i all hovedsak av våpenløs kamp eller kamp med bruk av jordbruksredskaper.

Hver by på Okinawa hadde sin egen te-stilart. Men det var først og fremst stilartene fra tre byer som ble dominerende. Det var shurite, nahate og tomarite. Disse stilene har dannet grunnlag for flere av dagens karatestiler.

Shotokan karate
Shotokan karate ble grunnlagt av Gichin Funakoshi (1868-1957). Funakoshi var selv fra Okinawa og trente under mesteren Yasutsume Azato. Gjennom sine studier skapte han shotokan-karate. Funakoshi brukte pseudonymet Shoto, derfor navnet shotokan («Shotos vei»). I dag er shotokan en av verdens mest utbredte karatestiler.

Karate-utøvere bruker hvite drakter med belte rundt livet. Beltefargen viser utøverens nivå, og det finnes 1-10 grad (kyu) før det svarte beltet og deretter 9 grader (dan) av det svarte beltet.

Shotokan karate er verdens største stilart innen karate og er karakterisert ved dype stillinger og kraftfulle, dynamiske teknikker.

Treningen deles inn i tre hovedformer: 

KIHON (grunnteknikker). Trening av grunnteknikker – slag , spark og blokkeringer uten partner. Formålet er å trene opp korrekte og kontrollerte teknikker, samt dynamikk og styrke

KATA (mønster), som er den opprinnelige treningsformen i karate – ofte kalt karatens «sjel». Kata er forhåndsbetemte mønster av teknikker, og mange av dem kan historisk spores flere hundre år tilbake.

KUMITE (sparring) legger vekt på praktisk anvendelse av grunnteknikkene. Det er to former av kumite:

Basic kumite, hvor angrepet annonseres før det utføres. Det finnes flere varianter av basic kumite.

Frikamp, hvor utøverne fritt utfører angrep og forsvar / kontring.

Shotokan Karate er en treningsform som passer for alle – kvinner og menn, gamle og unge. Shotokan karate er effektivt selvforsvar og en spennende, strukturert treningsform. Shotokan Karate utvikler fysiske aspekter som styrke, fleksibilitet, balanse og kroppskontroll. Enda viktigere er imidlertid det mentale aspektet, som for eksempel selvtillit og selvbeherskelse, som er viktige elementer i all tradisjonell budo.

Konkuranser utøves på slik matte, 8x8metere med 1 meter sikkerhetsone. Mattene er vendbare for å velge farge