道場訓 (Dojokun)
[Dåjå kun](Norsk utalelse)

Japansk:

一、人格 完成に 努める こと
[Ståts. Djinkak-Kansei-ni Ståmurå Kåtå]

一、誠の道を守ること
[Ståts. Makåtå-nå Mitci-å Mamåro Kåtå]
一、努力の精神を養うこと
[Ståts. Dåriåko-nå Seishin-å Yasinao Kåtå]

一、礼儀を重んずること
[Ståts. Regiå Åmånzuru Kåtå]
一、血気の勇を戒むること
[Ståts. Kekki-nå Yu-å Imashimuru Kåtå]

App med Dojo kun for Android eller Apple.

Forklaring og utalelese av dojo kun
Dojo kun i en japansk JKA dojo

Norsk NTKF versjon:

1. Perfeksjoner din karakter.

1. Vær trofast og oppriktig.

1. Vær utholdende.

1. Respekter hverandre.

1. Unngå vold.

Norsk JKA Norway versjon:

1. Perfeksjoner din karakter.

1. Vær trofast

1. Dyrk ånden til utholdenhet

1. Respekter andre.

1. Unngå voldelig oppførsel

NB! Hvis du besøker en annen dojo, repeter hva de sier, selv om det er en annen versjon en du er vant til, eller de sier det på japansk.