Treningsadresse (dojo):
Huldrehallen
Lågaveien 26
3275 Svarstad

Mandag og Onsdag:   18:00 – 19:00