Gradering er ikke noe man har krav på i karate. Det er noe man får anledning til, og grunnlaget er opp til den enkelte Sensei. I Huldra Karateklubb vurderes følgende:

Oppmøte. At man møter jevnt gjennom sesongen, og ikke bare når det nærmer seg gradering, er et viktig moment. Vi har 75% som minstekrav for antall treninger. Treningene bør fullføres, ikke forlates før tiden vis det ikke har gitt beskjed om dette.

Innsats. Treningene bør gjennomføres med høy innsats. Man skal følge med og være konsentrert under hele treningen, og vise vilje til å stå på, bl.a. med full innsats i alle teknikker. Slappe teknikker og svak innsats kan naturligvis ikke belønnes.

Etikette. Vi legger vekt på at elevene viser respekt for hverandre, karaten, sin klubb, instruktørene og sin Sensei. Det dreier seg om holdninger og utøvelsen av disse. Vi bukker, ofte, – som tegn på respekt. Vi rekker opp hånden når vi ønsker å si noe, og venter på tur. Vi anerkjenner at høyere graderte er senpai, – overordnede, på lik måte som vi tar hensyn til lavere graderte, – kohai. Vi kommer tidsnok til trening. Det henvises forøvrig til DOJO KUN og eget informasjonssside om Grunnregler og etikette. Husk likevel: Alminnelig folkeskikk rekker langt i karate.

Teknikk. Hvert belte har sine krav til teknisk ferdighet. Nivået på disse øker naturligvis med gradene. Den som er ansvarlig for gradering, normalt Sensei, har erfaring i dette, og ser om nivået er tilfredsstillende.

Forholdet til klubben. Kontingent skal være à jour og graderingen skal betales på forhånd. Vi skal behandle lokalene med respekt, rydde opp etter oss, osv.

Selve graderingen. Man møter opplagt og klar. Drakt, – gi, skal være ren. Lange ben og ermer skal legges opp, ikke brettes. Smykker fjernes, alternativt tapes. Nyklippede negler, langt hår bundet opp, osv – med andre ord, personlig hygiene og sikkerhet. Har man noe å spørre om vedrørende graderingen, gjøres dette før gradering. I ventetiden, sitter man rolig. Når man blir ropt opp, er man klar. Det forventes full innsats, og det er et absolutt krav at man gjør sitt aller beste, selv om man blir sliten underveis. Elever som ikke «gidder», blir strøket.

Man graderer i 3 deler. Kihon (basisteknikker), kata og kumite (kamp). Hver av disse må bestås for å bestå graderingen. Dette gjelder ganske strengt til de høyere gradene (lilla og brunt).

I klubben aksepteres selvfølgelig at barn er barn, og vil i noen grad ta hensyn til dette under gradering.

Resultatet av graderingen bekjentgjøres til slutt i plenum med utdeling av diplom. Avgjørelsen er endelig. Begrunnelse gis vanligvis ikke, men kan gis på forespørsel i egen privat samtale, om ønskelig.

Man kjøper ikke beltet på forhånd, da man skal være ydmyk overfor graderingen, og det er også upraktisk om man ikke består, og må forsøke siden.

Belte kan arves fra andre, eller bestilles sammen sammen med påmelding til gradering.

Gjenomføring av graderingen:

Vi starter med de yngste og lavest graderte og følger videre oppover. Avgjørelse og utdeling av diplom og belter vil skje etter at alle er ferdig. Vi legger inn noen korte pauser. I tillegg kommer blant annet informasjon.

De som ikke kan den dagen, kan komme til graderingsdagen. Tar man kontakt med Sensei for å finne en alternativt graderings sted eller man går til gradering i påfølgende sesong.

I en slik anledning inviteres vanligvis alle nære pårørende som har lyst til å se på. Spesielt foreldre er svært velkomne for å se hva barna har lært. Det blir servert kaffe/te og brus. Hvis noen tar med en kake el.l. er det flott. Kandidatene tar med drikkeflaske.

Enkelte elever er litt nervøse for gradering, og dette er normalt, og regnes ikke som en indikasjon på manglende ferdighet eller trening.

Derfor vil vi som alltid, forsøke å gjøre det lettere for de yngste barna å overvinne frykten.

Det viktigste er ikke alltid hvor perfekt den enkelte utfører teknikkene. Innsats og god holdning teller vel så mye.

Husk av vi er her for at medlemmene skal lykkes, ikke for å gjøre det unødig vanskelig for dem.

Betaling og registrering:

Graderingskostnaden skal betales før gradering, sammen med at man registrerer seg. (Er man skyldig kontingent, setter vi pris på at dette ordnes eller man gjør en avtale.)

Husk å møte opp i god tid.

Etter bestått gradering, får man diplom. Det skal tas gruppebilde av alle graderte etter at resultatet er kjent. Signering av karatepass skjer etter dette.

All ferdsel i salen skal være i sokkelesten eller barbent. Det henstilles til alle å være rolige, slik at man ikke forstyrrer kandidatene under selve graderingen.

Alle sort- og brunbelter forventes å hjelpe til, uansett om de graderer. Møt i GI.

Husk aktsomhet ved publisering av bilder: