Vipps for Huldra karateklubb:

Søk etter «Huldra Karateklubb», #615329 eller skann QR-koden under.

Husk å legg ved melding hva betalingen gjelder, for eksempel: «Gradering: Huldra Berg»