Graderingsbestemmelser

 1. Graderingen for barn til og med det året de fyller 12 år, bruker man kari grad mellom hver kyu grad etter 9. kyu.
 2. Bestemmelser om gradering for barn er basert på Norges idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett som ble vedtatt på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019. Ved ny revisjon må graderingsbestemmelsene også revideres.
 3. For gradering av barn gjelder følgende:
  1. Barnet velger selv om det vil gradere.
  2. Barn kan gradere maksimalt to ganger i året.
  3. Fra det året de fyller 6 år kan barn gradere, men gradering må gjennomføres i egen klubb. Første gradering er til 10. kyu.
  4. Fra høsten det året de fyller 8 år, er første gradering til 8. kari.
  5. Fra det året de fyller 9 år kan barn gradere på regionale treningsleirer.
  6. Barn fra det året de fyller 11 år, kan gradere en hel grad individuelt (kyu til kyu grad) ved ekstra god gjenomføring.
 4. Alle fra det året de fyller 13 år graderer kun kyu grader. Første gradering er til 8. kyu.
 5. Alle som har vært på minimum 24 treninger og minst 75% av treningene i siste termin skal få mulighet for å gradere.
 6. Medlems- og treningsavgif for inneværende semester, samt graderingsavgift må være betalt på forhånd før gradering.

Beltefarger

Kata

Her er oversikt over kata’ene for gradering. Utført av vår sensei Kawasoe.

8. Kari- Opp til Gult belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
8. Kyu  – Opp til hel Gul
7. Kari- Opp til Oransje belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
7. Kyu  – Opp til hel Oransje belte
6. Kari- Opp til Grønt belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
6. Kyu  – Opp til hel Grønt belte
5. Kari- Opp til Blått belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
5. Kyu  – Opp til hel Blått belte
4. Kari- Opp til Lilla belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
4. Kyu  – Opp til hel Lilla belte
3. Kari- Opp til brunt belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
3. Kyu  – Opp til hel brunt belte
2. Kyu  – Opp til hel brunt belte
1. Kyu  – Opp til hel brunt belte