Graderingsbestemmelser

 1. Medlemssavgif for inneværende år og treningsavgif for inneværende semester, samt graderingsavgift må være betalt på forhånd før gradering. Se også klubbens Graderingsretningslinjer
 2. Bestemmelser om gradering for barn er basert på Norges idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett som ble vedtatt på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019. Ved ny revisjon må graderingsbestemmelsene også revideres. For gradering av barn gjelder følgende:
  1. Barn som har vært på minimum 24 treninger eller minst 75% av treningene i siste termin skal få mulighet for å delta på gradering.
  2. Barnet velger selv om det vil delta på gradering.
  3. Barn kan delta på gradering maksimalt to ganger i året.
  4. Graderingen for barn til og med det året de fyller 12 år, bruker man kari grad mellom hver kyu grad etter 9. kyu.
  5. Fra det året de fyller 6 år kan barn delta på gradere, men gradering må gjennomføres i egen klubb. Første gradering er til 10. kyu.
  6. Fra høsten det året de fyller 8 år, er første gradering til 8. kari.
  7. Fra det året de fyller 9 år kan barn delta på gradering på regionale treningsleirer.
  8. Barn fra det året de fyller 11 år, kan gradere en hel grad individuelt (kyu til kyu grad) ved ekstra god gjennomføring.
 3. Fra det året man fyller 13 år graderer gjelder følgende:
  1. Første gradering er til 8. kyu.
  2. Man må delta på minimum 24 treninger eller minst 75% av treningene i siste termin skal få mulighet for kyu til kyu gradering.
  3. I helt spesielle tilfeller hvor en utøver viser eksepsjonelle ferdigheter, er det kun medlemmer av stilarts organisasjonens teknisk komité som kan vurdere å tildele en dobbel kyu grad.

Beltefarger

I Huldra karateklubb bruker vi JKA pensum under gradering, som dekker JKA Norway og NTKFs sine krav. Under trening bruker vi også NSF/WTKO pensum. Hovedtrener passer på at pensumene beherskes på trening.

Pensumet for hver enkelt «kari» grad er lik «kyu» graden på samme farge/nivå. «kari» sidestilles med «mon» grad i NSF. For JKA Norway registreres ikke «kari» grader, kun «kyu» grader som registreres.

Kata

Her er oversikt over kata’ene for gradering. Utført av vår sensei Kawasoe.

8. Kari- Opp til Gult belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
8. Kyu  – Opp til hel Gul
7. Kari- Opp til Oransje belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
7. Kyu  – Opp til hel Oransje belte
6. Kari- Opp til Grønt belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
6. Kyu  – Opp til hel Grønt belte
5. Kari- Opp til Blått belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
5. Kyu  – Opp til hel Blått belte
4. Kari- Opp til Lilla belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
4. Kyu  – Opp til hel Lilla belte
3. Kari- Opp til brunt belte med hvit stripe (Barn til og med det året de fyller 12 år)
3. Kyu  – Opp til hel brunt belte
2. Kyu  – Opp til hel brunt belte
1. Kyu  – Opp til hel brunt belte