For å styrke tradisjonell karate i Norge, for å sikre medlemmenes beste og for å gi best mulig tilbud med aktiviteter, har vi startet en prosess for samarbeid mellom JKA Norway og Norges Tradisjonelle Karateforbund (NTKF).

Siden før nyttår har de hatt en god dialog sammen for å tenke utvikling, vekst og samarbeid.

De har nå inngått en intensjonsavtale som har til hensikt å sikre felles interesser innen flere områder som nå kan nevnes:

· Gasshukuer (treningsleiere)

· Konkurranser

· Landslagtreningssamarbeid

· Koordinering mot Norges Kampsportforbund og dens karate grenkomité.

Først og fremst er vi svært glade for at vi kan jobbe sammen om karate og dens verdier til det beste for karate i Norge; bygge gode relasjoner, bygge nettverk og trene sammen.

Karatehilsen

Kjersti L. Boag, Styreleder – NTKF

Magne Skåtun, President – JKA Norway