Vi håper på stor oppslutning fra alle klubber. Det vil bli konkurrert i kata, lagkata og nå også kumite.

Når:
22. oktober
Registrering: fra kl.: 09:30
Konkurransestart: kl.: 10:30

Hvor:
Barkåker Idrettshall
Nyveeien 11B
3157 Barkåker

Pris
Kata kr. 150,-. per individuell klasse
lagkata kr. 250,- per lag på 3 stk.
Kumite kr. 150,-. per individuell klasse

Beskrivelse av klassene finner du lenger ned på siden.

Betaling/påmelding på Vipps til «Huldra karateklubb», eller kontant på trening. NB! Gjelder bare medlem av Huldra Karateklubb.

Påmeldingsfrist: 15.10.2022

Husk! Ikke publiser bilder på internett før samtykke er innhentet av de som kan identifiseres.

Vi ønsker alle velkommen til vennskapelig dyst!

KATA – Klasseinndeling

Barn
(før fylte 13 år)
Junior
(13-16 år)
Senior
(+17 år)
Gult – rødt
Grønt – lilla
Brunt – sort
Lag
Gult -rødt
Grønt – lilla
Brunt – sort
Lag
Gult – rødt
Grønt – lilla
Brunt – sort
Lag
For til og med 16 år, konkurrerer Jenter og gutter i samme klasser

Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere i lagkata har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder. 

KUMITE – Klasseinndeling:

Ungdom
(13-15 år)
Junior
(17-18 år)
Senior
(+18 år)
grønt-lilla
brunt-sort
grønt-lilla
brunt-sort
grønt-lilla
brunt-sort