Vi ser på muligheten for å starte opp med karate i Kvelde og vil holde et informasjonsmøte for interesserte på Gylnarheim i Kvelde 18. mars kl 18:00.

Vi ser på å starte opp karate for alle fra 3. klasse og eldre, delt på 2 partier:

  • 1 parti for alle fra 3. klasse, der foreldre kan trene med barna
  • 1 parti kun for ungdom og voksne

Har du lyst til å starte med karate i Kvelde? Meld deg på interesselisten:


    Categories: Nyheter