Revetalhallen, Revetal


Vi håper på stor oppslutning fra alle klubber. Det vil bli konkurrert i kun kata og lagkata (ikke kumite).

Vi vil kontinuerlig overvåke gjeldende retningslinjer vedr. pandemien og evt. gjøre endringer dersom vi må det. I skrivende stund ser vi at alle kan delta, så lenge vi fordeler deltagere og publikum på riktig måte.

Pris er kr. 150,-. per individuelle klasse, lagkata er kr. 250,-.

Beskrivelse av klassene finner du nederst på neste side.

Betales på Vipps til «Huldra karateklubb», eller kontant på trening.

Påmeldingsfrist: 04.02.2022 kl. 18

Hallen åpner kl. 10.00. Vi anbefaler alle å være på plass i god tid.

Konkurransen starter kl. 11.00

Husk! Ikke publiser bilder på internett før samtykke er innhentet av de som kan identifiseres.

Vi ønsker alle velkommen til vennskapelig dyst!

KATA – Klasseinndeling

Barn (før fylte 13 år)Junior (13-16 år)Senior (fra fylte 17)
Kata gult – rødt
Kata grønt – lilla Kata brunt – sort
Jenter og gutter sammen

Gult -rødt
Grønt – lilla individuelt
Grønt – lilla lag Brunt – sort individuelt
Brunt – sort lag
Jenter og gutter sammen
Gult – rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla lag (kvinner og menn) Brunt – sort individuelt menn
Brunt – sort individuelt kvinner
Brunt – sort lag (kvinner og menn)

Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere i lagkata har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder.