En veldig vellykket gradering i går! Vi hadde Sensei Frank Bruun Fra teknisk komité i NTKF som stod for graderingen. Neste gradering vil Sensei Frank kjøre gradering sammen med Teknisk komité i JKA Norway!

Categories: NTKFNyheter